Brazilian

Felipe Cardoso Maximo Sasha Olsen Amsnel Gorgonio Ford Models

Felipe Cardoso by Sasha Olsen

A web-exclusive featuring model Felipe Cardoso of Ford Models Brasil & 20 Model Management captured by photographer Sasha Olsen.